Visoka tehnološka škola strukovnih studija – Aranđelovac

Visoka tehnoloska arandjelovac

Adresa: Josifa Pančića 11, Aranđelovac
Telefon: 034/671-22-64
Website: www.vtsar.edu.rs
Email: info@vtsar.edu.rs

 

Preteča današnjoj Visokoj tehničkoj školi je Viša tehnološka škola za nemetale, osnovana juna 1960. godine. Škola se na početku svog postojanja suočavala sa problemima manjka prostota za izvođenje nastave. Nastava se izvodila u dve učionice za kvailifikovane radnike koje nisu bile u vlasništvu škole.

Danas ova visokoškolska ustanova raspolaže sa preko 2500 m2 prostora u svom vlasništvu, uključujući laboratorije za hemiju, tehnologiju keramike, fiziku, laboratoriju za ispitivanje kvaliteta zemljišta, računarsku laboratoriju i dr. Studijski programi koncipirani su u skladu sa Bolonjskom deklaracijom, gde se nastava odvija kroz osnovne strukovne u trajanju od 3 godine i specijalističke strukovne studije u trajanju od 1 godine.

SMEROVI - VISOKA TEHNOLOŠKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

 • Zaštita životne sredine
 • Dizajn (2 modula)
  • Dizajn industrijske i unikatne keramike
  • Dizajn obrade kamena
 • Tehnološko inženjerstvo (2 modula)
  • Tehnologija vode
  • Tehnologija nemetala
 • Informacione tehnologije
 • Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE (1 godina)

 • Tehnologija vode (10 mesta)
 • Tehnologija nemetala (10 mesta)
 • Zaštita životne sredine (10 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - VISOKA TEHNOLOŠKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu svih zanimanja u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju.

– Kandidati koji konkurišu na studijski program Tehnološko inženjerstvo polažu jedan od tri ponuđena predmeta:

 • Informatika (Osnovi informatike) i test opšteg znanja
 • Hemija
 • Matematika

– Kandidati koji konkurišu na studijski program Informacione tehnologije polažu prijemni ispit u obliku testa iz jednog od ponuđena dva predmeta:

 • Informatika (Osnovi informatike) i test opšteg znanja
 • Matematika

– Kandidati koji konkurišu na studijski program Zaštita životne sredine polažu prijemni ispit u obliku testa iz jednog od sledeća tri predmeta:

 • Ekologija
 • Hemija
 • Matematika

– Kandidati koji konkurišu na studijski program Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu polažu prijemni ispit u obliku testa:

 • Informatika (Osnovi informatike)
 • Тest opšteg znanja

– Kandidati koji konkurišu na studijski program Dizajn polažu prijemni ispit u obliku kombinacije testova iz jedne od ponuđene dve:

 • Provera umetničkih sklonosti i sposobnosti i test opšteg znanja
 • Računarska grafika i test opšteg znanja

🎓KONKURS ZA UPIS 2016/2017

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 49.900 dinara.

TESTOVI ZA PRIJEMNI - VISOKA TEHNOLOŠKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

Kako bi lakše spremili prijemni ispit za upis u Visoku tehnološku školu strukovnih studija iz Aranđelovca spremili smo vam primere testova za prijemni.

BROJ MESTA - VISOKA TEHNOLOŠKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
 Informacione tehnologije 30 50 80
 Zaštita životne sredine 25 25 50
 Dizajn 10 14 24
 Tehnološko inženjerstvo 10 20 30
 Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 22 58 80
UKUPNO 97 167 264

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.