Visoka tehnička škola strukovnih studija – Zrenjanin

visoka tehnicka skola zrenjaninAdresa: Đorđa Stratimirovića 23, Zrenjanin
Telefon: 023/565-896
Website: www.vts-zr.edu.rs
Email: office@vts-zr.edu.rs

Visokoškolska ustanova osnovana je 1960. godina. Od svog osnivanja školuje inženjere u oblasti mašinstva i tehnologija. Do sada je na ovoj školi diplomiralo preko 5.000 studenata, ne smerovima Mašinskog i Tehnološkog odseka. Svi studijski programi koncipirani su u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. Nastava se odvija na dva nivoa studija, kroz osnovne strukovne i specijalističke strukovne studije.

SMEROVI - VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

 • Tehnološko inženjerstvo (4 modula)
  • Prehrambena tehnologija
  • Kozmetika i farmacija
  • Zaštita životne sredine
  • Nafta i petrohemija
 • Inženjerski menadžment (2 modula)
  • Računarstvo
  • Krizni menadžment
 • Mašinsko inženjerstvo (4 modula)
  • Proizvodno mašinstvo
  • Procesno mašinstvo
  • Poljoprivredno mašinstvo
  • Automatsko upravljanje
 • Zaštita na radu

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE (1 godina)

 • Tehnologija (32 mesta)
 • Mašinstvo (32 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - - VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu svih zanimanja u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju i koji polože prijemni ispit.

Kandidat koji konkuriše za upis polaže prijemni ispit iz testa opšte tehničke kulture.

🎓KONKURS ZA UPIS 2016/2017

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 30.000 dinara.

TESTOVI ZA PRIJEMNI - VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

Kako bi lakše spremili prijemni ispit za upis na Visoku tehničku školu strukovnih studija iz Zrenjanina spremili smo vam materijal za pripremu.

 1. Zbirka zadataka za prijemni ispit

BROJ MESTA - VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Tehnološko inženjerstvo
70
105
180
Inženjerski menadžment
46
74
120
Mašinsko inženjerstvo
35
45 80
Zaštita na radu
20
10
30
UKUPNO 171 234 405

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.