Visoka tehnička škola strukovnih studija – Požarevac

visoka tehnicka skola pozarevacAdresa: Nemanjina 2, Požarevac
Telefon: 012/531-667
Website: www.vts-pozarevac.edu.rs
Email: visa_po@ptt.rs

Osnovna delatnost Visoke tehničke škole strukovnih studija u Požarevcu je obrazovanje kadrova u oblastima: mašinstvo, elektrotehnika, agronomija, zaštita životne sredine kao i prehrambene tehnologije. Škola primenjuje savremene metode edukacije kao i stalno inoviranje nastavnih sadržaja. Svi studijski programi koncipirani su u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. Nastava se odvija na dva nivoa studija: osnovnim strukovnim i specijalističim strukovnim studijama.

SMEROVI - VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

 • Poljoprivreda
 • Zaštita životne sredine
 • Elektrotehnika
 • Mašinstvo
 • Prehrambena tehnologija

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE (1 godina)

 • Agronomija (25 mesta)
 • Mašinstvo (25 mesta)
 • Prehrambena tehnologija (25 mesta)
 • Zaštita životne sredine (32 mesta)
 • Poljoprivreda (32 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu svih zanimanja u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju.

Svi kandidati polažu prijemni ispit, i to:

Studijska grupa za Mašinstvo – svi kandidati koju steknu pravo da konkurišu za upis polažu prijemni ispit iz predmeta:

 • Matematika

Studijska grupa za Elektrotehniku – svi kandidati koju steknu pravo da konkurišu za upis polažu prijemni ispit iz predmeta: 

 • Matematika

Studijska grupa za Prehrambenu tehnologiju, Poljoprivredu i Zaštitu životne sredine – svi kandidati koju steknu pravo da konkurišu za upis polažu prijemni ispit iz predmeta:

 • Matematike ili Hemije ili Biologije

Visoka škola strukovnih studija Požarevac, u prvu godinu studija upisaće ukupno 280 studenata:

 • 165 studenata koji se finansiraju iz budžeta i
 • 115 studenata koji plaćaju školarinu

🎓KONKURS ZA UPIS 2016/2017

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 55.000 dinara.

TESTOVI ZA PRIJEMNI - VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

Kako bi lakše spremili prijemni ispit za upis na Visoku tehničku školu strukovnih studija u Požarevcu spremili smo vam materijal za pripremu.

BROJ MESTA - VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Mašinstvo
33
27
60
Elektrotehnika
33
27
60
Poljoprivreda
33
17
50
Prehrambena tehnologija
33
17
50
Zaštita životne sredine
33
27
60
UKUPNO 165 115 280

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.