Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija – Trstenik

skolebezslikaAdresa: Radoja Krstića 19, Trstenik
Telefon: 037/711-479
Website: www.vtmsts.edu.rs
Email: vtms_ts@ptt.rs

Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija u Trsteniku je naslednik Više škole koja je osnovana 1962. godine. Kadrovi su prvenstveno školovani u fluidnoj tehnici. Škola realizuje i naučnoistraživačku delatnost pored obrazovne. Svi studijski programi usklađeni su sa Bolonjskom deklaracijom. Nastava se odvija na dva nivoa studija kroz osnovne strukovne i specijalističke strukovne studije.

SMEROVI - VISOKA TEHNIČKA MAŠINSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

  • Informatika u inženjerstvu
  • Inženjerstvo u drumskom saobraćaju
  • Hidraulika i pneumatika
  • Proizvodno mašinstvo

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE (1 godina)

  • Mašinsko inženjerstvo (70 mesta)

Škola upisuje i 60 samofinansirajućih studenata u akreditovanoj Visokoškolskoj jedinici u Tutinu, i to na sledećim studijskim programima:

  • Informatika u inženjerstu (20 mesta)
  • Inženjerstvo u drumskom saobraćaju (40 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - VISOKA TEHNIČKA MAŠINSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu svih zanimanja u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju.

Svi kandidati prijavljeni na konkurs polažu prijemni ispit iz matematike.

🎓KONKURS ZA UPIS 2016/2017

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 60.000 dinara.

Školarina za strane državljane iznosi 1.000 evra.

TESTOVI ZA PRIJEMNI - VISOKA TEHNIČKA MAŠINSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

Kako bi što bolje spremili prijemni ispit za upis na Visoku tehničku mašinsku školu strukovnih studija u Trsteniku, pogledajte test sa ranijeg prijemnog ispita.

  1. Matematika – test

BROJ MESTA - VISOKA TEHNIČKA MAŠINSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Hidraulika i pneumatika
20
20
40
Proizvodno mašinstvo
20
20
40
Informatika u inženjerstvu
30
40 70
Inženjerstvo u drumskom saobraćaju
40
50
90
UKUPNO 110 130 240

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.