Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija – Trstenik

skolebezslikaAdresa: Radoja Krstića 19, Trstenik
Telefon: 037/711-479
Website: www.vtmsts.edu.rs
Email: vtms_ts@ptt.rs

Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija u Trsteniku je naslednik Više škole koja je osnovana 1962. godine. Kadrovi su prvenstveno školovani u fluidnoj tehnici. Škola realizuje i naučnoistraživačku delatnost pored obrazovne. Svi studijski programi usklađeni su sa Bolonjskom deklaracijom. Nastava se odvija na dva nivoa studija kroz osnovne strukovne i specijalističke strukovne studije.

SMEROVI - VISOKA TEHNIČKA MAŠINSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

 • Informacione tehnologije
 • Drumski saobraćaj
 • Mašinsko inženjerstvo (2 modula):
  • Hidraulika i pneumatika
  • Proizvodno mašinstvo

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE (1 godina)

 • Mašinsko inženjerstvo (70 mesta)

Škola upisuje i 40 samofinansirajućih studenata u akreditovanoj Visokoškolskoj jedinici u Tutinu i to na sledećim studijskim programima:

 • Inženjerstvo u drumskom saobraćaju (40 mesta)

Škola upisuje i 40 samofinansirajućih studenata u akreditovanoj Visokoškolskoj jedinici u Boru i to na sledećim studijskim programima:

 • Hidraulika i pneumatika (20 mesta)
 • Inženjerstvo u drumskom saobraćaju (40 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - VISOKA TEHNIČKA MAŠINSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu svih zanimanja u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju.

Svi kandidati prijavljeni na konkurs polažu prijemni ispit iz matematike.

🎓KONKURS ZA UPIS 2017/2018

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 60.000 dinara.

Školarina za strane državljane iznosi 1.000 evra.

TESTOVI ZA PRIJEMNI - VISOKA TEHNIČKA MAŠINSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

Kako bi što bolje spremili prijemni ispit za upis na Visoku tehničku mašinsku školu strukovnih studija u Trsteniku, pogledajte test sa ranijeg prijemnog ispita.

 1. Matematika – test

BROJ MESTA - VISOKA TEHNIČKA MAŠINSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Mašinsko inženjerstvo
30
10
40
Informacione tehnologije
30
30 60
Drumski saobraćaj
50
30
80
UKUPNO 110 70 180

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?