Visoka tehnološko umetnička strukovna škola – Leskovac

visoka strukovna skola za tekstil leskovacAdresa: Vilema Pušmana 17, Leskovac
Telefon: 016/242-569
Website: www.vsstle.edu.rs
Email: vsstle@open.telekom.rs

Škola je osnovana 1959. godine kao Viša tehnička tekstilna škola. Prva generacija je brojala 37 studenata, a do danas je diplomiralo preko 2.900 studenata. Usled potreba tekstilne industrije menjao se nastavni plan i program. Visoka tehnološko umetnička strukovna škola u Leskovcu i ove godine upisuje kandidate na dva nivoa studija: osnovne strukovne i specijalističke strukovne studije. Svi studijski programi koncipirani su u skladu sa Bolonjskom konvencijom.

SMEROVI - VISOKA TEHNOLOŠKO UMETNIČKA STRUKOVNA ŠKOLA

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

 • Tekstilno inženjerstvo
 • Tekstilna hemija i zaštita životne sredine
 • Bezbednost radne i životne sredine
 • Modni dizajn

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE (1 godina)

 • Tekstilno inženjerstvo (15 mesta)
 • Zaštita životne sredine (10 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - VISOKA TEHNOLOŠKO UMETNIČKA STRUKOVNA ŠKOLA

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu svih zanimanja u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju i koji polože prijemni ispit.

Prijemni ispit razlikuje se u zavisnosti od smera:

Prijemni ispit za smer Tekstilno inženjerstvo polaže se iz jednog od dva predmeta po izboru:

 • Matematika
 • Tekstilne tehnologije

Prijemni ispit za smer Tekstilna hemija i zaštita životne sredine polaže se iz jednog od dva predmeta po izboru:

 • Matematika
 • Hemija

Prijemni ispit za smer Bezbednost radne i životne sredine polaže se iz jednog od dva predmeta po izboru:

 • Matematika
 • Hemija

Prijemni ispit za smer Modni dizajn podrazumeva proveru sklonosti i sposobnosti iz:

 • Crtanja i oblasti struke

🎓KONKURS ZA UPIS 2018/2019

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 30.000 dinara.

Školarina za strane državljanje iznosi 600 evra.

BROJ MESTA - VISOKA TEHNOLOŠKO UMETNIČKA STRUKOVNA ŠKOLA

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Tekstilno inženjerstvo
27
5
32
Tekstilna hemija i zaštita životne sredine
10
5
15
Bezbednost radne i životne sredine
3
5 8
Modni dizajn
9
9
UKUPNO 49 15 64

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Komentari:

Vaša email adresa neće biti objavljena.
Sva polja su obavezna*