Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmijum

sirmijumAdresa: Zmaj Jovina 29, Sremska Mitrovica
Telefon: 022/621-864
Website: www.sm-vaspitac.edu.rs
Email: sekretarijat@sm-vaspitac.edu.rs

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare postoji od 1973. godine. Ranije je bila poznata kao Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, ali je 2013. promenila naziv i dodala novi smer koji obrazuje kadrove informatičke struke. Ova ustanova organizuje osnovne i specijalističke strukovne studije, a nastavni plan i program je usklađen sa Bolonjskom deklaracijom.

SMEROVI - VISOKA ŠKOLA ZA VASPITAČE I POSLOVNE INFORMATIČARE

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

  • Strukovni vaspitač
  • Strukovni vaspitač (studije na daljinu)
  • Strukovni poslovni informatičar

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE (1 godina)

  • Rad sa decom sa posebnim potrebama (29 mesta)
  • Strukovni vaspitač – specijalista (25 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - VISOKA ŠKOLA ZA VASPITAČE I POSLOVNE INFORMATIČARE

Pravo upisa na vaspitačke smerove imaju svi kandidati koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju.

Pravo upisa na smer strukovni poslovni informatičar imaju svi kandidati koji su završili srednju školu u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju.

Kandidat koji konkuriše za upis polaže prijemni ispit iz:

  • Informatike – za strukovne poslovne informatičare
  • Srpski jezik – samo za vaspitačke smerove
  • Opšta kultura-informisanost – za sve vaspitačke smerove i strukovne poslovne informatičare

🎓KONKURS ZA UPIS 2016/2017

Školarina za samofinansirajuće studente, za sve vaspitačke smerove iznosi 50.000 dinara, a za smer strukovni poslovni informatičar iznosi 60.000 dinara.

BROJ MESTA - VISOKA ŠKOLA ZA VASPITAČE I POSLOVNE INFORMATIČARE

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Strukovni vaspitač
50
40
90
Strukovni vaspitač – studije na daljinu
30
30
Strukovni poslovni informatičar
15
15
30
UKUPNO
65
85
150

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA

***Napomena: Ukoliko mislite da neki od navedenih podataka nisu validni molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.