Visoka škola strukovnih studija za vaspitače – Aleksinac

skolebezslikaAdresa: Pivarska bb, Aleksinac
Telefon: 018/804-323
Website: www.vsvaspitacka.edu.rs
Email: vas.skola@medianis.net

Visoka škola za vaspitače strukovnih studija od 2007. godine nastavlja tradiciju Učiteljske škole iz Aleksinca, osnovane 1871. godine i Više škole za obrazovanje vaspitača, osnovane 1993. godine. Godine 2007. ova ustanova postaje Visoka škola za vaspitače strukovnih studija i radi u skladu sa standardima Bolonjske deklaracije, a iste godine dobija akreditaciju i dozvolu za rad od strane Ministarstva prosvete Vlade Republike Srbije.

Osnovna delatnost škole je obrazovanje vaspitača za rad u predškolskim ustanovama. Studije traju tri godine i svršeni studenti završetkom trogodišnjih studija stiču prvi stepen visokog obrazovanja. Škola je akreditovala i specijalističke studije za dramsko vaspitanje u trajanju od 2 semestra, koje su izjednačene sa drugim stepenom visokog obrazovanja (60 ESPB) u rangu diplomskih akademskih studija.

SMEROVI - VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA VASPITAČE

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

  • Strukovne studije za obrazovanje vaspitača za rad u predškolskim ustanovama

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE (1 godina)

  • Strukovni vaspitač – specijalista za dramsko vaspitanje
    (25 mesta)
  • Specijalsti za pripremni predškolski program (4o mesta)
  • Specijalista za muzičko vaspitanje (20 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA VASPITAČE

U prvu godinu studija mogu se upisati kandidati koji su završili srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i ispunjavaju opšte i posebne uslove.

Kandidati koji konkurišu za upis na prvu godinu studija polažu kvalifikacioni ispit i vrše proveru govornih, muzičkih i fizičkih sposobnosti.

Kvalifikacioni (prijemni) ispit se sastoji iz:

  • Test iz srpskog jezika
  • Test iz opšte kulture i informisanosti

🎓KONKURS ZA UPIS 2017/2018

Školarina za samofinansirajuće studente na osnovnim studijama iznosi 45.000 dinara.

TESTOVI ZA PRIJEMNI - VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA VASPITAČE

Kako bi lakše spremili prijemni ispit za upis na Visoku školu strukovnih studija za vaspitače iz Aleksinca spremili smo vam materijal za vežbu:

BROJ MESTA - VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA VASPITAČE

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Obrazovanje vaspitača za rad u predškolskim ustanovama 
70
75
145
UKUPNO
70
75
145

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?