Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača “Mihailo Palov” – Vršac

Adresa: Omladinski trg 1, Vršac visoka skola strukovnih studija za vaspitave mihailo palov - vrsac
Telefon: 013/831-628
Website: www.uskolavrsac.in.rs
Email: vsvasreferent@hemo.net

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača “Mihailo Palov” u Vršcu je akreditovana visokoškolska ustanova čija je osnovna delatnost obazovanje vaspitača dece predškolskog uzrasta. Visoka škola je već osamnaest godina organizator Okruglog stola – medjunarodne konferencije na temu darovitosti. Svi studijski programi koncipirani su u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. Nastava se odvija na dva nivoa studija, kroz osnovne strukovne i specijalističke strukovne studije.

SMEROVI - VISOKA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA "MIHAILO PALOV"

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

  • Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta na srpskom, romskom i rumunskom jeziku
  • Strukovni vaspitač dece jaslenog uzrasta na srpskom, romskom i rumunskom jeziku

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE (1 godina)

  • Strukovni vaspitač-specijalista za pripremni predškolski program (50 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - VISOKA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA "MIHAILO PALOV"

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidat koji konkuriše za upis podleže proveri sposobnosti.

Prijemni ispit polaže se iz:

  • Srpski-rumunski jezik
  • Test opšte informisanosti

Provera sposobnosti (govornih, muzičkih i fizičkih) ima eliminatorni karakter.

🎓KONKURS ZA UPIS 2016/2017

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 60.000 dinara.

BROJ MESTA - VISOKA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA "MIHAILO PALOV"

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta na srpskom jeziku
80
20
100
Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta na rumunskom jeziku
10
/
10
Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta na romskom jeziku
10
/
10
Strukovni vaspitač dece jaslenog uzrasta na srpskom jeziku
15
5
20
Strukovni vaspitač dece jaslenog uzrasta na rumunskom jeziku
5
/
5
Strukovni vaspitač dece jaslenog uzrasta na romskom jeziku
5
/
5
UKUPNO 125 25 150

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.