Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača – Kikinda

VIisoka skola za obrazovanje vaspitaca kikindaAdresa: Svetosavska 57, Kikinda
Telefon: 0230/22-423
Website: www.vaspitacka.edu.rs
Email: vsov@businter.net

Nakon drugog svetskog rata 1948. godine osnovana je mešovita učiteljska škola preteča današnje Visoke škole za obrazovanje vaspitača. Škola danas teži da postane lider u stvaranju kadrova za rad u predškolskim ustanovama. Svi studijski programi koncipirani su u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. Nastava se odvija na dva nivoa studija kroz osnovne strukovne i specijalističke strukovne studije.

SMEROVI - VISOKA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

  • Vaspitač dece predškolskog uzrasta
  • Vaspitač za tradicionalne igre
  • Strukovni vaspitač dece jaslenog uzrasta

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE (1 godina)

  • Strukovni vaspitač-specijalista (50 mesta)
  • Strukovni vaspitač dece u jaslicama, zdravstvenim i socijalnim ustanovama (25 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - VISOKA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu svih zanimanja u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju.

Kandidati polažu kvalifikacioni ispit u vidu testa na svim smerovima iz opšte kulture – informisanosti.

🎓KONKURS ZA UPIS 2017/2018

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 48.000 dinara.

TESTOVI ZA PRIJEMNI - VISOKA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA

Kako bi lakše spremili prijemni ispit za upis na Visoku školu strukovnih studija za obrazovanje vaspitača iz Kikinde spremili smo vam primere testova za prijemni.

  1. Test iz opšte kulture i informisanosti 1 online test
  2. Test iz opšte kulture i informisanosti 2 online test
  3. Test iz opšte kulture i informisanosti 3 – 2016 online test

BROJ MESTA - VISOKA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta
60
30
90
Strukovni vaspitač dece za tradicionalne igre
5
25
30
Strukovni vaspitač dece jaslenog uzrasta
5
20 25
UKUPNO 70 75 145

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?