Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera – Subotica

visoka-skola-za-obrazovanje-vaspitaca-i-treneraAdresa: Banijska 67, Subotica
Telefon: 024/547-870
Website: www.vsovsu.rs
Email: vsovsu@gmail.com

Preteča današnje Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera je Pedagoška akdemija koja je bila osnovana 1973. godine. U međuvremenu škola 1993. godine prerasta u Višu školu za obrazovanje vaspitača u Subotici. Studijski programi usklađeni su sa principima Bolonjske deklaracije. Nastava se odvija kroz osnovne strukovne i specijalističke strukovne studije.

SMEROVI - VISOKA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA I TRENERA

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

 • Trener u sportu
 • Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta
 • Strukovni nutricionista – dijetetičar
 • Strukovna medicinska sestra

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE (1 godina)

 • Specijalistički strukovni vaspitač za rad sa desom sa posebnim potrebama (25 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - VISOKA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA I TRENERA

Za upis u prvu godinu studija na studijski program osnovnih strukovnih studija strukovni nutricionista – dijetičar, strukovnih vaspitača dece predškolskog uzrasta i strukovni nutricionista – dijetičar mogu da konkurišu kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Za upis na osnovne strukovne studije za smer trener u sportu, može da konkuriše lice koje je završilo četvorogodišnju ili trogodišnju srednju školu bez obzira na smer, koje se aktivno bavi nekim individualnim ili ekipnim sportom najmanje 2 godine i koje polaže prijemni ispit.

Prijemni ispit za smer Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta sastoji se od:

 • Testa iz maternjeg jezika – gde se može osvojiti najviše 30 bodova,
 • Testa opšte kulture – gde se može osvojiti najviše 30 bodova,
 • Provere muzičkih, fizičkih i govornih sposobnosti.

Prijemni ispit za smer Trener u sportu sastoji se od:

 • Testa opšte kulture iz oblasti sporta – gde se može osvojiti najviše 20 bodova,
 • Provere praktičnog i tehničkog znanja iz određene sportske grane – gde se može osvojiti najviše 20 bodova,
 • Testa bazičnih motoričkih sposobnosti – gde se može osvojiti najviše 20 bodova.

Prijemni ispit za smer Strukovni nutricionista – dijetetičar sastoji se od:

 • Testa iz biologije – gde se može osvojiti najviše 40 bodova,
 • Testa iz hemije – gde se može osvojiti najviše 20 bodova.

Prijemni ispit za smer Strukovna medicinska sestra sastoji se od:

 • Testa iz biologije – gde se može osvojiti najviše 60 bodova

🎓KONKURS ZA UPIS 2018/2019

Školarina za samofinansirajuće studente na studijskom programu Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta iznosi 55.000 dinara.

Školarina za samofinansirajuće studente na studijskom programu Trener u sportu iznosi 75.000 dinara.

Školarina za samofinansirajuće studente na studijskim programima Strukovnih nutricionista – dijetetičara i Strukovna medicinska sestra iznosi 95.000 dinara.

Školarina za samofinansirajuće studente na studijskim programima za obrazovanje specijalista strukovnih vaspitača iznosi 75.000 dinara.

TESTOVI ZA PRIJEMNI - VISOKA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA I TRENERA

Kako bi lakše spremili prijemni ispit za upis na Visoku školu strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera iz Subotice spremili smo vam primere testova za prijemni.

 1. Test opšte kulture online test
 2. Primer testa iz maternjeg jezika
 3. Primer testa na mađarskom 1
 4. Primer testa na mađarskom 2

BROJ MESTA - VISOKA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA I TRENERA

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Strukovnih vaspitač dece predškolskog uzrasta
55
11
66
Trener u sportu
15
45
60
Strukovni nutricionista dijetetičar
24 24
Strukovna medicinska sestra
56
56
UKUPNO 70 136 206

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Komentari:

Vaša email adresa neće biti objavljena.
Sva polja su obavezna*