Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera – Subotica

visoka-skola-za-obrazovanje-vaspitaca-i-treneraAdresa: Banijska 67, Subotica
Telefon: 024/547-870
Website: www.vsovsu.rs
Email: vsovsu@gmail.com

Preteča današnje Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera je Pedagoška akdemija koja je bila osnovana 1973. godine. U međuvremenu škola 1993. godine prerasta u Višu školu za obrazovanje vaspitača u Subotici. Studijski programi usklađeni su sa principima Bolonjske deklaracije. Nastava se odvija kroz osnovne strukovne i specijalističke strukovne studije.

SMEROVI - VISOKA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA I TRENERA

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

 • Obrazovanje trenera
 • Strukovni vaspitač predškolske dece
 • Strukovni nutricionista dijetetičar
 • Strukovna medicinska sestra

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE (1 godina)

 • Specijalistički strukovni vaspitač za rad sa desom sa posebnim potrebama (25 mesta)
 • Specijalista strukovni vaspitač za fizičko vaspitanje (20 mesta)
 • Specijalista strukovni vaspitač za likovno vaspitanje (15 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - VISOKA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA I TRENERA

Za upis u prvu godinu studija na studijski program osnovnih strukovnih studija za obrazovanje strukovnih vaspitača predškolske dece mogu da konkurišu kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Svi kandidati koji nisu završili četvrti stepen prosvetne struke, pre polaganja prijemnog ispita, podležu proveri fizičkih, govornih i muzičkih sposobnosti.

Za upis na osnovne strukovne studije za obrazovanje trenera  može da konkuriše lice koje je završilo četvorogodišnju ili trogodišnju srednju školu bez obzira na smer, koje se aktivno bavi nekim individualnim ili ekipnim sportom najmanje 2 godine i koje polaže prijemni ispit.

Za upis na studijski program strukovni nutricionista dijetičar, može da konkuriše lice koje ima završenu srednju hemijsku školu, srednju medicinsku školu, srednju kozmetičku školu, gimnaziju i srednju farmaceutsku školu kao i položen prijemni ispit iz biologije i hemije.

Škola upisuje studente iz oblasti likovne umetnosti za obrazovanje strukovnih likovnih umetnika, na osnovu uspeha u prethodnom školovanju i provere njihovih znanja, skolonosti i sposobnosti na prijemnom ispitu.

🎓KONKURS ZA UPIS 2016/2017

Školarina za samofinansirajuće studente na studijskom programu za obrazovanje strukovnih vaspitača iznosi 55.000 dinara.

Školarina za samofinansirajuće studente na studijskom programu za obrazovanje trenera iznosi 75.000 dinara.

Školarina za samofinansirajuće studente na studijskom programu za obrazovanje strukovnih nutricionista dijetetičara iznosi 95.000 dinara.

Školarina za samofinansirajuće studente na studijskom programu za obrazovanje likovnih umetnika iznosi 95.000 dinara.

Školarina za samofinansirajuće studente na studijskim programima za obrazovanje specijalista strukovnih vaspitača iznosi 75.000 dinara.

TESTOVI ZA PRIJEMNI - VISOKA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA I TRENERA

Kako bi lakše spremili prijemni ispit za upis na Visoku školu strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera iz Subotice spremili smo vam primere testova za prijemni.

 1. Test opšte kulture online test
 2. Primer testa iz maternjeg jezika
 3. Primer testa na mađarskom 1
 4. Primer testa na mađarskom 2

BROJ MESTA - VISOKA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA I TRENERA

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Obrazovanje strukovnih vaspitača predškolske dece
72
38
110
Obrazovanje trenera
15
45
60
Strukovni nutricionista dijetetičar
10
14 24
Strukovna medisinska sestra
25
31
56
UKUPNO 122 128 250

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.