Visoka poslovna škola strukovnih studija – Leskovac

visoka poslovna leskovacAdresa: Vlade Jovanovića 8, Leskovac
Telefon: 016/254-961
Website: www.vpsle.edu.rs
Email: mail@vpsle.edu.rs

Visoka poslovna škola – Leskovac, osnovana je 1978. godine i kroz svoju dugu tradiciju težila je stalnom usavršavanju kako nastavnog kadra, tako i kvaliteta same nastave i infrastrukture. Osnovni zadatak škole je obrazovanje visokostručnog kadra koji će odmah po završetku školovanja biti u mogućnosti da se uhvati u koštac sa kompleksnim problemima u oblasti preduzetništva, ekonomije, turizma itd. Studijski programi usklađeni su sa Bolonjskom deklaracijom. Nastava se odvija kroz osnovne strukovne i specijalističke strukovne studije.

SMEROVI - VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA LESKOVAC

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

 • Finansije i bankarstvo
 • Menadžment u biznisu
 • Turizam i ugostiteljstvo
 • Menadžment tehnologije hrane i gastronomije

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE (1 godina)

 • Poslovna ekonomija i menadzment (50 mesta)

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA LESKOVAC - UPIS I PRIJEMNI ISPIT

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu svih zanimanja u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju i koji polože prijemni ispit.

Kandidati koji upisuju studijske programe Finansije i bankarstvo i Menadžment u biznisu polažu dva izabrana od navedena četiri predmeta:

 • Osnovi ekonomije
 • Osnovi informatike
 • Matematika
 • Poslovna ekonomija

Kandidati koji upisuju studijski program Turizam i ugostiteljstvo, prijemni ispit polažu iz predmeta geografija i jednog izabranog od sledeća četiri predmeta:

 • Osnovi ekonomije,
 • Osnovi informatike,
 • Matematika i
 • Poslovna ekonomija.

Kandidati koji upisuju studijski program Menadžment tehnologije hrane i gastronomije, polažu jedan od četiri sledeća ispita:

 • Osnovi informatike
 • Biologija
 • Hemija
 • Matematika

🎓KONKURS ZA UPIS 2016/2017

Školarina za samofinansirajuće studente za smer menadžment tehnologije hrane i gastronomije iznosi 55.000 dinara, dok za ostale smerove školarina iznosi 49.000 dinara.

TESTOVI ZA PRIJEMNI

Kako bi lakše spremili prijemni ispit za upis na Visoku poslovnu školu strukovnih studija iz Leskovca spremili smo vam primere testova za prijemni.

BROJ MESTA - VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Finansije i bankarstvo
40
59
99
Menadžment u biznisu
40
59
99
Turizam i ugostiteljstvo
40
92 132
Menadžment tehnologije hrane i gastronomije
66 66
UKUPNO 120 276 396

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.