Nazad na početnu

Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija – Šabac

visoka poljoprivredna skola u sapcuAdresa: Vojvode Putnika 5b, Šabac
Telefon: 015/344-580
Website: www.vpssa.edu.rs
Email: vpssa@ptt.rs

Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija u Šapcu nastala je od Više poljoprivredne škole koja je formirana 1960. godine. Tokom svog postojanja kroz školu su prošli razni studenti sa prostora bivše Jugoslavije, ali i iz dalekih zemalja kao što su Sudan, Nigerija, Jordan, Irak. Osnovna misija škole je obrazovanje visokostručnog kadra u oblasti poljoprivrede, kao i konstantno podizanje kvaliteta nastave. Studijski programi usklađeni su sa Bolonjskom konvencijom. Nastava se odvija na dva nivoa studija kroz osnovne strukovne i specijalističke strukovne studije.

SMEROVI

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

 • Agromenadžment
 • Ratarstvo i povrtarstvo
 • Zaštita bilja
 • Stočarstvo
 • Strukovna veterina
 • Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Zaštita životne sredine

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE (1 godina)

 • Inženjerski menadžment u poljoprivredi (32 mesta)
 • Biljna proizvodnja (15 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu svih zanimanja u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju.

Prijemni ispit za sve studijske programe polaže se iz jednog od tri ponuđena predmeta po izboru kandidata:

 • Biologija
 • Hemija
 • Pojmovi iz ekonomije i menadžmenta

🎓KONKURS ZA UPIS 2014/2015
 
Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 50.000 dinara.

Školarina za strane državljane iznosi 500 evra. 

BROJ MESTA

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Agromenadžment
29
51
80
Ratarstvo i povrtarstvo
10
30
40
Stočarstvo
10
10 20
Zaštita bilja
15
25
40
Strukovna veterina 15 25 40
Voćarstvo i vinogradarstvo 10 30 40
Zaštita životne sredine 10 30 40
UKUPNO 99 201 300

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

Testovi za prijemni

testovi za prijemni na fakultetima

Anketa

Šta mislite o korupciji u visokoškolskom obrazovanju?

Stipendije

Stipendije za studente