Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija – Šabac

 

visoka poljoprivredna skola u sapcuAdresa: Vojvode Putnika 5b, Šabac
Telefon: 015/344-580
Website: www.vpssa.edu.rs
Email: vpssa@ptt.rs

Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija u Šapcu nastala je od Više poljoprivredne škole koja je formirana 1960. godine. Tokom svog postojanja kroz školu su prošli razni studenti sa prostora bivše Jugoslavije, ali i iz dalekih zemalja kao što su Sudan, Nigerija, Jordan, Irak. Osnovna misija škole je obrazovanje visokostručnog kadra u oblasti poljoprivrede, kao i konstantno podizanje kvaliteta nastave. Studijski programi usklađeni su sa Bolonjskom konvencijom. Nastava se odvija na dva nivoa studija kroz osnovne strukovne i specijalističke strukovne studije.

SMEROVI

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

 • Agromenadžment
 • Ratarstvo i povrtarstvo
 • Zaštita bilja
 • Stočarstvo
 • Strukovna veterina
 • Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Zaštita životne sredine

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE (1 godina)

 • Inženjerski menadžment u poljoprivredi (32 mesta)
 • Biljna proizvodnja (15 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu svih zanimanja u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju.

Prijemni ispit za sve studijske programe polaže se iz jednog od tri ponuđena predmeta po izboru kandidata:

 • Biologija
 • Hemija
 • Pojmovi iz ekonomije i menadžmenta

🎓KONKURS ZA UPIS 2014/2015
 
Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 50.000 dinara.

Školarina za strane državljane iznosi 500 evra. 

BROJ MESTA

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Agromenadžment
29
51
80
Ratarstvo i povrtarstvo
10
30
40
Stočarstvo
10
10 20
Zaštita bilja
15
25
40
Strukovna veterina 15 25 40
Voćarstvo i vinogradarstvo 10 30 40
Zaštita životne sredine 10 30 40
UKUPNO 99 201 300

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

Testovi za prijemni

testovi za prijemni na fakultetima

Anketa

Da li sami sebe izdržavate tokom studiranja?

Stipendije

Stipendije za studente