Visoka ekonomska škola strukovnih studija Peć – Leposavić

visoka skola u leposavicuAdresa: 24. novembra bb, Leposavić
Telefon: 028/83-351
Website: www.ves-pec.edu.rs
Email: vespec@ves-pec.edu.rs

Godine 2007. Visoka ekonomska škola strukovnih studija u Peći dobila je akreditaciju svojih studijskih programa i radi kao institucija visokog obrazovanja. Studijski programi osnovnih strukovnih studija traju tri godine, dok specijalističke studije traju godinu dana. Škola je ostvarila saradnju sa drugim visokoobrazovnim institucijama, kao i sa raznim kompanijama, bankama i dr. Nastava je koncipirana po uzoru na principe Bolonjske konvencije, što podrazumeva aktivno učešće studenata u nastavi.

SMEROVI - VISOKA EKONOMSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

  • Finansijsko poslovanje preduzeca
  • Spoljnotrgovinsko i carinsko poslovanje
  • Poslovanje malih i srednjih preduzeća (modul hotelijerstvo i turizam)

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE (1 godina)

  •  Trgovinsko poslovanje (50 mesta)
  •  Finansijko poslovanje (50 mesta)

VISOKA EKONOMSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA PEĆ-LEPOSAVIĆ - UPIS I PRIJEMNI

Pravo na upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija imaju svi kandidati sa završenom srednjom školom u trajanju od 3 i 4 godine i koji polože prijemni ispit.

Kandidat koji konkuriše za upis polaže prijemni ispit iz dva predmeta po izboru, od četiri navedenih predmeta:

  • Ekonomika i organizacija preduzeća
  • Matematika
  • Sociologija
  • Politička ekonomija

🎓KONKURS ZA UPIS 2018/2019

Školarina za samofinansirajuće studnete iznosi 50.000 dinara.

Školarina za strane državljane iznosi 1.040 dolara.

BROJ MESTA - VISOKA EKONOMSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Finansijsko poslovanje preduzeća
100
50
150
Spoljnotrgovinskoi carinsko poslovanje
100
50 150
Poslovanje malih i srednjih preduzeća (modul hotelijerstvo i turizam)
100
50
150
UKUPNO 300 150 450

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Komentari:

Vaša email adresa neće biti objavljena.
Sva polja su obavezna*