Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača – Novi Sad

visoka-skola-strukovnih-studija-za-obrazovanje-vaspitacaAdresa: Petra Drapšina 8, Novi Sad
Telefon: 021/451-683
Website: www.vaspitacns.edu.rs
Email: vsovinfo@gmail.com

Visoka škola je osnovana je 1952. kao Viša pedagoška škola, a pod ovim nazivom akreditovala je i prve studijske programe u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. Trenutno školu pohađa preko 500 studenata prve, druge i treće godine i oko 50 studenata specijalističkih studija. Nastava se izvodi kroz osnovne strukovne i specijalističke strukovne studije.

SMEROVI - VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

  • Obrazovanje vaspitača dece predškolskog uzrasta

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE (1 godina)

  • Specijalističke strukovne studije za obrazovanje vaspitača dece predškolskog uzrasta (100 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA

Za upis u ovu školu mogu konkurisati kandidati sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom.

Svi koji se prijave podležu proveri muzičkih, fizičkih i govornih sposobnosti. Komisija određuje ispunjenost ovih posebnih uslova na osnovu: posebnog ispita, lekarskog uverenja i uverenja logopeda o govornim sposobnostima kandidata.

Kandidati koji polože ispit provere sposobnosti moraju posle položiti klasifikacioni ispit iz opšte kulture/informisanosti i maternjeg jezika i književnosti.

🎓KONKURS ZA UPIS 2018/2019

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 65.000 dinara.

TESTOVI ZA PRIJEMNI - VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA

Kako bi lakše spremili prijemni ispit za upis na Visoku školu strukovnih studija za obrazovanje vaspitača iz Novog Sada spremili smo vam materijal za vežbu:

  1. Test iz opšte kulture online test

BROJ MESTA - VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Obrazovanje vaspitača dece predškolskog uzrasta
80
70
150
UKUPNO
80
70
150

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Komentari:

Vaša email adresa neće biti objavljena.
Sva polja su obavezna*