Visoka zdravstvena škola strukovnih studija – Beograd

VISOKA ZDRAVSTVENA SKOLA BEOGRADAdresa: Cara Dušana 254, Beograd
Telefon: 011/261-81-20
Website: www.vzsbeograd.edu.rs
Email: iva.prorokovic@vzsbeograd.edu.rs

Visoka zdravstvena (nekadašnja Viša medicinska škola) škola osnovana je januara 1958. godine sa zadatkom da obrazuje kadrove za rad u zdravstveno-socijalnim ustanovama. Škola je do 1963. bila internatskog tipa, primala je samo ženske članove koji su se školovali za više medicinske sestre i više sanitarne tehničare, da bi u kasnijem periodu usled razvoja medicine otvorila nove smerove i proširila svoju obrazovnu delatnost.

SMEROVI - VISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

 • Strukovna medicinska sestra
 • Strukovna medicinska sestra – babica
 • Strukovni sanitarno – ekološki inženjer
 • Strukovni medicinski radiolog
 • Strukovni fizioterapeut
 • Strukovni radni terapeut
 • Strukovni nutricionista dijetetičar
 • Strukovni medicinsko – laboratorijski tehnolog
 • Strukovni kozmetičar estetičar
 • Strukovna medicinska sestra – vaspitač

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE (1 godina)

 • Specijalista strukovna medicinska sestra – oblast JAVNO ZDRAVLJE (48 studenata)
 • Specijalista strukovna medicinska sestra – oblast METODIKA NASTAVE (24 studenata)
 • Specijalista strukovna medicinska sestra – oblast KLINIČKA NEGA (60 studenata)
 • Specijalista strukovna medicinska sestra – oblast ZDRAVSTVENA NEGA STARIH (20 studenata)
 • Specijalista strukovna medicinska sestra – oblast ZDRAVSTVENA NEGA U PSIHIJATRIJI (36 studenata)
 • Specijalista strukovna medicinska sestra – oblast ANESTEZIJA I REANIMACIJA (36 studenata)
 • Specijalista strukovna medicinska sestra – oblast INSTRUMENTIRANJE U OPERACIONOJ SALI
 • Specijalista strukovni sanitarno ekološki inženjer – oblast SANITARNO INŽENJERSTVO I BEZBEDNOST HRANE
  (36 studenata)
 • Specijalista strukovni dijetetičar nutricionista – oblast JAVNO ZDRAVLJE (36 studenata)
 • Specijalista strukovni medicinski radiolog – oblast SAVREMENE DIJAGNOSTIČKE TEHNIKE U RADIOLOGIJI (36 studenata)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - VISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

Kandidati se mogu upisati u prvu godinu studija ako su završili odgovarajuće srednje četvorogodišnje obrazovanje:

 • Strukovna medicinska sestra – srednja medicinska škola i gimnazija
 • Strukovna medicinska sestra-babica – srednja medicinska škola i gimnazija
 • Strukovni sanitarno ekološki inženjer – srednja četvorogodišnja škola
 • Strukovni medicinski radiolog –  srednja četvorogodišnja škola
 • Strukovni fizioterapeut – srednja četvorogodišnja škola
 • Strukovni radni terapeut – srednja četvorogodišnja škola
 • Strukovni nutricionista i dijetetičar – srednja četvorogodišnja škola
 • Strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog – srednja četvorogodišnja škola
 • Strukovni kozmetičar estetičar – srednja četvorogodišnja škola

Prijemni ispit se polaže iz predmeta biologija po planu i programu srednje medicinske škole.

🎓KONKURS ZA UPIS 2017/2018

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 72.000 dinara, osim za smer Strukovni kozmetičar – estetičar gde školarina iznosi 82.000 dinara.

Školarina za strane državljane iznosi 1.500 evra.

BROJ MESTA - VISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Strukovna medicinska sestra
56
104
160
Strukovna medicinska sestra – babica 
29
55
84
Strukovni sanitarno-ekološki inženjer
29
51 80
Strukovni medicinski radiolog
29
51
80
Strukovni fizioterapeut
29
41
70
Strukovni radni terapeut
19
41
60
Strukovni nutricionista dijetetičar
19
47
66
Strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog
19
29
48
Strukovni kozmetičar estetičar
14
34
48
Strukovna medicinska sestra vaspitač
12
28
40
UKUPNO 255 511 766

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?