Visoka tehnička škola strukovnih studija – Beograd

Visoka tehnička škola strukovnih studija BeogradAdresa: Bulevar Zorana Đinđića 152a, Beograd
Telefon: 011/267-15-00
Website: visokatehnicka.edu.rs
Email: info@visokatehnicka.edu.rs

Visoka tehnička škola, uz primenu savremenih principa edukacije, obrazuje mlade i kvalitetene stručnjake, sposobne da se uključe u tokove proizvodnje zasnovane na novim tehnologijama.

Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Beogarda je škola sa višedecenijskom tradicijom. Osnovana je 1974. sa ciljem da, uz praćenje najnovijih tehničko-tehnoloških dostignuća, obrazuje profile inženjera orijentisane tržišnoj privredi.

Studijski programi rađeni su po uzoru na najistaknutije evropske ustanove sličnog opredeljenja i realizuju se u toku trogodišnjih studija, u šest semestara. Na studijskim programima je zastupljeno ukupno 29 predmeta, uključujući stručnu praksu i završni rad. Svi predmeti su jednosemestralni, a nastava se odvija u vremenu od 15 nedelja u svakom semestru. Studijski programi: Kompjuterski mašinski sistemi i Industrijsko inženjerstvo se realizuju kroz dva izborna modula.

Od školske 2013/14. godine Visoka tehnička škola pokrenula je još jedan studijski program pod nazivom Energetska efikasnost i zelena energija. U skladu sa orijentacijom naše škole da prati savremene industrijske i tehnološke tokove, razlog za uvođenje novog smera Energetska efikasnost i zelena energija jeste strateška potreba Republike Srbije za unapređenjem uslova i mera za racionalnim korišćenjem energije i energenata, koju smo mi prepoznali.

SMEROVI - VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

  • Kompjuterski mašinski sistemi
  • Industrijsko inženjerstvo
  • Energetska efikasnost i zelena energija

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE (1 godina)

  • Kompjuterski mašinski sistemi (32 mesta)
  • Industrijsko inženjerstvo (32 mesta)
  • Energetska efikasnost i zelena energija (32 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

U prvu godinu studija mogu se upisati svi kandidati koji su završili trogodišnju i četvorogodišnju školu. Svi kandidati polažu klasifikacioni ispit iz matematike ili kombinovanog testa iz matematike, tehničko – tehnološke oblasti i informatike po izboru.

🎓KONKURS ZA UPIS 2018/2019

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 52.000 dinara i može se platiti u 3 rate.

BROJ MESTA - VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Kompjuterski mašinski sistemi 
11
23
34
Industrijsko inženjerstvo sa informatikom
28
17
45
Energetska efikasnost i zelena energija  
3
20 23
UKUPNO 42 60 102

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Komentari:

Vaša email adresa neće biti objavljena.
Sva polja su obavezna*