Beogradska poslovna škola – Visoka škola strukovnih studija

beogradska poslovna skolaAdresa: Kraljice Marije 73, Beograd
Telefon: 011/304-23-00
Website: www.bbs.edu.rs
Email: info@bbs.edu.rs

Beogradska poslovna škola je nastala spajanjem tri škole iz područja rada ekonomija, oktobra 1968. godine. Nakon uvođenja novih, stručnih profila ova obrazovna ustanova menja naziv u Viša poslovna škola. Reformama u obrazovnom sistemu, škola prelazi sa dvogodišnjih na trogodišnje studije i dobija naziv Beogradska poslovna škola. Osnovna delatnost škole je obrazovanje učenika, kroz koje će sticati znanja i veštine potrebne za dugoročan opstanak na tržištu i u samom poslu.

SMEROVI - BEOGRADSKA POSLOVNA ŠKOLA

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

 • Informacioni sistemi i tehnologije
 • Menadžment
 • Finansije, računovodstvo i bankarstvo
 • Marketing i trgovina
 • Porezi i carine
 • Javna uprava
 • Menadžment turizma

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE (1 godina)

 • Menadžment računovodstva, kontrola i revizija (50 mesta)
 • Strategijski finansijski menadžment (50 mesta)
 • Menadžment poslovnih procesa (50 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - BEOGRADSKA POSLOVNA ŠKOLA

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu svih zanimanja u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju i koji polože prijemni ispit.

Prijemni ispit polaže se iz dva predmeta po izboru, od ponuđenih šest:

 • Ekonomija
 • Sociologija
 • Ekonomika preduzeća
 • Matematika
 • Statistika
 • Informatika

🎓KONKURS ZA UPIS 2017/2018

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 70.000 dinara.

Školarina za strane studente iznosi 1.000 evra.

TESTOVI ZA PRIJEMNI - BEOGRADSKA POSLOVNA ŠKOLA

Kako bi lakše spremili prijemni ispit za upis na Beogradsku poslovnu školu spremili smo vam materijal za vežbu:

BROJ MESTA - BEOGRADSKA POSLOVNA ŠKOLA

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Informacioni sistemi i tehnologije
28
170
198
Porezi i carine
28
170
198
Menadžment
28
170
198
Finansije, računovodstvo i bankarstvo
57
339 396
Marketing i trgovina
28
170
198
Javna uprava
28
170
198
Menadžment turizma
28
170
198
UKUPNO 225 1359 1584

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

Pretraga

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?