Visoka škola strukovnih studija – Beogradska politehnika

logo-beogradska-politehnikaAdresa: Katarine Ambrozic 3, Beograd
Telefon: 011/641-09-90
Website: www.politehnika.edu.rs
Email: dmilojkovic@politehnika.edu.rs

Beogradska politehnika – Samo postojanje od pet decenija je dokaz da je ova organizacija sposobna da održi svoje delovanje, svoju organizaciju i odnos prema okruženju. Ono što je Beogradsku politehniku učinilo posebnom u ovih 50 godina su pre svega ljudi, spremnost na promene, organizaciona kultura. Studijski programi koncipirani su u skladu sa Bolonjskom deklaracijom i izvode se kroz osnovne strukovne i specijalistićke strukovne studije.

BEOGRADSKA POLITEHNIKA - SMEROVI

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine)

 • Grafička tehnologija
 • Bezbednost i zdravlje na radu
 • Zaštita životne sredine
 • Menadžment kvalitetom
 • Modni dizajn proizvoda od kože
 • Grafički dizajn
 • Dizajn industrijskih proizvoda
 • Reciklažna tehnologija

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE (1 godina)

 • Ocenjivanje usaglašenosti proizvoda (16 mesta)
 • Grafička proizvodnja (16 mesta)
 • Zaštita na radu (16 mesta)

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - BEOGRADSKA POLITEHNIKA

Na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija mogu se prijaviti kandidati sa završenom srednjom školom u trajanju od 3 ili 4 godine i položenim prijemnim ispitom.

Prijemni ispit razlikuje se u zavisnosti od smera:

 • Grafička tehnologija – Test iz matematike ili hemije
 • Bezbednost i zdravlje na radu – Test iz matematike ili hemije
 • Zaštita životne sredine – Test iz biologije ili hemije
 • Menadžment kvalitetom – Test iz matematike ili informatike
 • Reciklažne tehnologije – Test iz matematike ili hemije
 • Grafički dizajn – Test iz crtanja i test sklonosti i sposobnosti za dizajn
 • Dizajn industrijskih proizvoda – Test iz crtanja i test sklonosti i sposobnosti za dizajn
 • Modni dizajn proizvoda od kože – Test iz crtanja i test sklonosti i sposobnosti za dizajn

🎓KONKURS ZA UPIS 2017/2018

Školarina za samofinansirajuće studente na odeljenju za dizajn iznosi 97.000 dinara, a za ostala odeljenja školarina iznosi 63.000 dinara.

Školarina za strane državljane na smerovima grafički dizajn, dizajn industrijskih proizvoda i modni dizajn proizvoda od kože iznosi 1.000 evra, dok školarina za ostale smerovi iznosi 600 evra.

TESTOVI ZA PRIJEMNI - BEOGRADSKA POLITEHNIKA

Kako bi lakše spremili prijemni ispit za upis na Visoku školu strukovnih studija “Begradska politehnika” spremili smo vam materijal za pripremu.

 1. Test iz biologije 1 online test
 2. Test iz biologije 2 online test
 3. Test iz hemije 1 online test
 4. Test iz hemije 2 online test
 5. Test iz informatike 1 online test
 6. Test iz informatike 2 online test
 7. Test iz informatike 3 online test
 8. Zbirka svih zadataka

BROJ MESTA - BEOGRADSKA POLITEHNIKA

Naziv studijskog programa Budžet Samofinansiranje Ukupno
Grafička tehnologija
55
5
60
Bezbednost i zdravlje na radu 
57
3
60
Zaštita životne sredine
70
10 80
Menadžment kvalitetom
58
2
60
Modni dizajn proizvoda od kože 
30
10
40
Grafički dizajn
35
25
60
Dizajn industrijskih proizvoda
30
10
40
Reciklažna tehnologija
40
40
UKUPNO 375 65 440

KONAČNE I PRELIMINARNE RANG LISTE IZ PRETHODNIH GODINA

***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.

 • Stefan

  Da li se pitanja koja ce biti na prijemnom nalaze u testovima koji se nalaze na sajtu ( Hemija1-Hemija1 )?

Pretraga

ANKETA

Gde pronalazite informacije o upisu u srednju školu/fakultet?