Ko sve može da se prijavi i polaže prijemni ispit?

13/06/2017, 14:25

Ko sve može da se prijavi i polaže prijemni ispit?

Prijemni ispit na visokoškolskim ustanovama u Srbiji jedan je od uslova za upis željenog fakulteta, a bodovi koji se ovako osvajaju sabiraju se sa onima koje budući student dobija na osnovu uspeha u srednjoj školi.

Nakon polaganja prijemnog ispita na željenom fakultetu za smer koji kandidat želi da upiše pravi se rang lista svih koji su položili prijemni ispit i podneli potrebnu dokumentaciju.

Ko može da upiše fakultet ili visoku školu?

Fakultet ili visoku školu u Srbiji mogu upisati svi kandidati koji završe četvorogodišnji smer srednje škole i koji na vreme konkurišu za polaganje prijemnog ispita.

Upis na fakultete

Umetnički fakulteti ili visoke škole mogu se upisati i bez završene četvorogodišnje srednje škole polaganje, dodatnih ispita ukoliko je tako odredila obrazovna institucija na kojoj se konkuriše za upis. Posebne uslove prijemnog ispita i upisa može odrediti svaka visokoškolska ustanova za sebe.

Prijava za prijemni ispit

Prijemni ispit se održava na fakultetu/visokoj školi za koju se konkuriše, s tim što je prethodno potrebno podneti određenu dokumentaciju za prijavu.

Dokumenta koja su potrebna za prijavu za prijemni ispit:

  • Popunjen obrazac prijave na konkurs
  • Overena fotokopija ili original svedočanstva svih razreda srednje škole na uvid
  • Overena fotokopija ili original diplome o položenom završnom ili maturskom ispitu na uvid
  • Dokaz o uplati naknade za prijemni ispit (iznos i broj računa se razlikuje u zavisnosti od ustanove na kojoj se polaže prijemni ispit)

Prilikom polaganja prijemnog ispita kandidati moraju sa sobom imati ličnu kartu ili pasoš kao dokument kojim će svako biti identifikovan.

Povezane objave

13/06/2017, 14:25

Komentari:

Vaša email adresa neće biti objavljena.
Sva polja su obavezna*