Dokumentacija za prijavu polaganja prijemnog ispita

21/06/2016, 14:43

Dokumentacija za prijavu polaganja prijemnog ispita

Svi koji žele da nastave školovanje na nekom od fakulteta u Srbiji, moraju se na vreme prijaviti za polaganje prijemnog ispita.

Raspored predupisnih i upisnih aktivnosti:

Potrebna dokumenta za prijavu polaganja prijemnog ispita:

  • Prijavni list – kupuje se ili dobija na odabranoj visokoškolskoj ustanovi (na kojoj se polaže prijemni ispit)
  • Svedočanstva o završenim razredima srednje škole (originali – na uvod ili overene kopije)
  • Diploma o položenom maturskom ispitu/završenoj srednjoj školi
  • Kopija lične karte/izvod iz matičke knjige rođenih (zavisi od fakulteta)
  • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (detalji o uplati za polaganje prijemnog ispita i visini cene mogu se dobiti na fakultetu)

Povezane objave

21/06/2016, 14:43

Komentari:

Vaša email adresa neće biti objavljena.
Sva polja su obavezna*